Back to Top

Adaptační kurz Staré Hutě 5.–7. září 2018

První velká společná akce naší školy. Má za úkol nás všechny seznámit se jmény, případně povahovými vlastnostmi nás všech. Jede celá škola. Internátníci budou mít mírnou převahu, neboť už mají 3 dny společného života za sebou. Nevadí. Chceme být jedna parta.

Středa dopoledne vyrážíme všemi směry a dostupnými prostředky. Chalupa je na kraji vesnice a tak se nemusíme bát, že budeme někomu křičet pod okna. Jen nám chybí trochu rovného placu. Nevadí. Kluci jsou mladí a plní elánu.

Máme obrovské štěstí, že jsme našli elixír štěstí. Hry na jména, AB line a už máme hlad. Ten máme po celé tři dny. Jaké bylo překvapení v jídelně, když nám naše kuchařka Hanka nachystala řízky. A každý měl víc jak jeden!!!

Odpoledne jsme kradli koně místním kmenům a večer malovali vlastní erby.

Ráno se na place uskutečnila demonstrace, kterou se snažila rozehnat policejní jednotka dvou mužů, která musela být posílena ještě o jednoho ze zásahové jednotky. Zjistili jsme, že nám dochází elixír štěstí a tak jsme se vypravili do Jižní Ameriky na sběr a následnou dodávku plodu na letiště.

Čtvrtek odpoledne přišel mezi nás Reinhold Messner a pozval nás do Himalájí, už i s Anežkou. Jenže, abyste mohli vystoupat na některou z osmitisícovek, musíte si sehnat povolení od úřadů. Ouha, byl tam zvláštní úředník, jako bakšiš požadoval kyblíček sesbíraných švestek. Bečička se plnila a hory se dobývaly.

Večer byl plný her a sázek. Nakonec dražba. Přijel mezi nás podnikatel Karel Janeček a každému věnoval 500 korun československých. To se to sázelo a vyhrávalo.

Poslední den byl věnován tvorbě pravidel našeho společného života a vyzkoušeli jsme si pár důvěrovek. Co s námi kurz udělal, to se dozvíme až po čase. Už ho vyhlížíme.

IMG_0280.jpg

SOŠ sv. Jana Boska na startovní čáře

V neděli 2. září navečer nám přivezli rodiče své syny, aby se ubytovali a prožili první noc  v domově mládeže, který se nachází v ul. Pavláková.

Dopoledne 3. září 2018 pan ředitel Petr Šiška přivítal žáky a rodiče v prostorách školy v areálu Na Lindovce.

Otec arcibiskup Jan Graubnerem sloužil slavnostní mši svatou na počátku šk. roku v kapli Milosrdných sester sv. Kříže za účasti žáků školy, rodičů, vedení školy a provinciála salesiánů Dona Boska Petra Vaculíka.

Poté Otec arcibiskup požehnal prostory naší školy včetně kaple, aby nakonec také žehnal pokoje domova mládeže a prostory salesiánské komunity včetně kaple.

Nechyběla přitom ani Česká televize. Natočila a sestříhala zajímavou reportáž, která se večer dostala i do hlavního zpravodajství.

_MG_9720_foto_Jiří_Balát.jpg

 

Strana 25 z 25