Back to Top

Program Moje třída, moje parta

fotogalerie - Program Moje třída, moje parta

Třídním dnem třídy ZFO 2 a LMZ 2 se završil dlouhodobý projekt na posílení sociálních vazeb a vztahů ve třídách jehož součástí byl i třídenní pobytový program všeobecné primární prevence Moje třída, moje parta v DIS ve Fryštáku pro druhé ročníky. Projekt byl zaměřen na posílení a upevnění sociálních vazeb a vztahů ve třídě. 

Program Moje třída, moje parta bylo možno realizovat díky spolufinancování projektu Zlínským krajem.

Dny otevřených dveří 2022/2023

2.–3. prosince 2022
13.–14. ledna 2023

pátek 2. 12. 2022 a 13. 1. 2023 otevřeno 14.00 – 17.00 hodin
sobota 3. 12. 2022 a 14. 1. 2023 otevřeno 9.00 – 13.00 hodin


Již pátým rokem poskytujeme vzdělání v tříletých učňovských oborech:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
41-52-H/01 Zahradník
41-51-H/01 Zemědělec-farmář

Škola má první úspěšné absolventy, z nichž mnozí pokračují v nástavbovém studiu, kde nabízíme tyto obory:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-44-L/51 Zahradnictví

Jizerský dřevorubec

Ve dnech 19.–20.10.2022 se žáci třetího ročníku oboru lesní mechanizátor zúčastnili mezinárodní soutěže Jizerský dřevorubec. Jedná se o soutěž žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou, která probíhala pod záštitou Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Soutěžilo se v pěti disciplínách, které byly rozděleny do dvou dnů.

První den, po rozlosování startovních čísel, seznámení s rozhodčími jednotlivých disciplín a prohlídce soutěžního prostoru mohla být po společném nástupu škol soutěž zahájena. Na společném nástupu bylo nastoupeno 8 dvojic ze 6 škol v ČR a jedné ze Slovenska, které soutěžily ve dvojici (družstvu) a zároveň každý sám za sebe, jako jednotlivec. Současně probíhalo vyhodnocení nejlepších tří závodníků v jednotlivých disciplínách.

Na naše reprezentanty čekaly v prvním náročném dnu hned čtyři disciplíny. Michal Navrátil, který si vylosoval startovní číslo 8, začal soutěž  disciplínou zvanou výměna řetězu motorové pily. Tuto disciplínu zvládl v čase 26,90 sekundy a zařadil se na sedmé místo. O lepším umístění rozhodovaly pouze desetiny sekundy. Dominik Veselý si vylosoval startovní číslo 14 a čekala ho jako první disciplína kácení. S naprostým klidem jemu vlastním zacílil směr pádu stromu směrovým zásekem s odchylkou pouhých 5 cm od kolíku vzdáleného dle pravidel 15 m od káceného kmene. Naše soutěžící ještě čekala disciplína přesný řez, také zvaná jako řez na podložce. Ani v této disciplíně se Michal s Dominikem nenechali zahanbit. V kombinovaném řezu dokonce chyběl Michalovi jediný bod v hodnocení a mohl brát bronz. První náročný den se chýlil ke konci a my netrpělivě čekali na průběžné vyhodnocení prvního dne. Průběžné umístění po prvním dni soutěže Michal Navrátil 9. místo, Dominik Veselý 11. místo, v družstvech místo 3.

Druhý soutěžní den čekala na všechny soutěžící poslední disciplína a tou je odvětvování kmene. Tato disciplína je bohatá na body, ale velmi přísná na hodnocení. Soutěžící musí odřezat 30 větví, které jsou pod určitým úhlem a vzdáleností zasunuty do kmene. Hodnotí se zářezy do kmene hlubší jak 5mm a špatně odřezané větve – suky vyšší jak 5mm, součástí hodnocení je dodržování bezpečnosti práce a pokud nechce soutěžící přijít o body, musí to všechno stihnout za 30 sekund.

Bohužel tato disciplína se Dominikovi vůbec nepovedla a posunula jej na konečné 15. místo. Michal se s tím popral o něco lépe a po součtu všech soutěžních disciplín vybojoval krásné 5. místo v konečném pořadí. V celkovém pořadí družstev se žáci naší školy umístili na 6. místě.

V rámci hodnocení si myslím, že se jedná o nemalý úspěch našich žáků. V porovnání se žáky lesnických škol s dlouholetou tradicí vyučování lesnických oborů a vysoké úrovně materiálního zázemí.

 Závěrem bych chtěl poděkovat Michalovi s Dominikem za reprezentaci naší školy, za vzorný přístup na trénincích i v odpoledních hodinách po teoretické výuce. Za slušné chování a vystupování během soutěže a za výsledky, kterých dosáhli. Celé skupině třetího ročníku lesní mechanizátor za podporu jejich spolužáků při přípravě na soutěž. Zdenkovi Vojtkovi a Jiřímu Kostrunkovi za materiální a odbornou pomoc. A všem co nám fandili.

Miroslav Kubját

 

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte prosím pozvání na třídní schůzky, které se uskuteční dne 25.11. 2022 (pátek) od 14:00 do 17:00.

Program:

14:00-15:00 - individuální konzultace s vyučujícími, ředitelem školy, výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem

15:00-16:00 - schůzky s třídními učiteli po jednotlivých třídách

16:00-17:00 - individuální konzultace s vyučujícími, ředitelem školy, výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem

V rámci třídních schůzek je rovněž možno hovořit se školním kaplanem a vychovateli Domova mládeže.

 

Na setkání s Vámi se těší

kolektiv pracovníků SOŠ sv. Jana Boska

 

Ředitelské volno

V pátek 18.11. 2022 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů ředitelské volno a tedy se v tento den výuka nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Strana 2 z 21