Učební obor

Lesní mechanizátor 41-56-H/01

Žáci se naučí pracovat s technickou a technologickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, používat vhodné technologické postupy a technologické vybavení v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí.

Naučí se seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty.

Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Absolventi se uplatní zejména v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaní pracovníci v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech, ale i při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oborů zaměřených na mechanizaci zemědělství a lesního hospodářství nebo orientovaných na podnikání.

 

UČEBNÍ PLÁN OBORU