• 6.00 hod. – konec nočního klidu
  • 6.00 – 7.30 hod. – ranní hygiena, úklid pokojů
  • 6.00 – 7.45 hod. – výdej snídaně
  • 7.00 – 15.35 hod. – výuka
  • 12.00 – 14.00 hod. – oběd
  • do 18.00 hod. – osobní volno
  • 17.00 – 18.45 hod. – večeře
  • 19.00 – 20.30 hod. – období klidu a tolerance (studijní klid)
  • 21.00 – 21.30 hod. – příprava na večerku, osobní hygiena
  • 21.30 hod. – večerka
  • od 22.00 hod. – noční klid