Zahradník 41-52-H/01      
         
Pořadí: Kód:   Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 81/2023   14 přijat
         
         
         
V Kroměříži 31.8.2023   Ing. Robert Babuka, MBA., ředitel školy