Rozhodnutí ředitele o vzdělávání v oboru 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství a v oboru 41-44-L/51 Zahradnictví

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž rozhodl na základě vyhlášených kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24
že se vzdělávání v oborech:
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství – forma denní
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství – forma kombinovaná
41-44-L/51 Zahradnictví – forma denní
41-44-L/51 Zahradnictví – forma kombinovaná

nebude realizovat.

Odůvodnění: Počet odevzdaných přihlášek v uvedených oborech vzdělávání je nižší než minimální počet stanovený ředitelem v kritériích přijímacího řízení.

V Kroměříži 8.3. 2023