Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

Termíny konání přijímacích zkoušek (JPZ + pohovor):

  1. termín: 13. 4.2023
  2. termín: 14. 4. 2023

Přihlášky zasílejte do 1. března 2023 na adresu školy. ---- ČÍST DÁL ----

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 24. - 25. 4. 2023

Přihlášky zasílejte do 1. března 2023 na adresu školy. ---- ČÍST DÁL ----