fotogalerie - Program Moje třída, moje parta

Třídním dnem třídy ZFO 2 a LMZ 2 se završil dlouhodobý projekt na posílení sociálních vazeb a vztahů ve třídách jehož součástí byl i třídenní pobytový program všeobecné primární prevence Moje třída, moje parta v DIS ve Fryštáku pro druhé ročníky. Projekt byl zaměřen na posílení a upevnění sociálních vazeb a vztahů ve třídě. 

Program Moje třída, moje parta bylo možno realizovat díky spolufinancování projektu Zlínským krajem.