Back to Top

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Důležité informace, které se týkají maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Třída: MZL2
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní) zkoušky.
Společná (státní) část MZ obsahuje 2 povinné zkoušky: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglického) nebo matematiky. Zkoušky z českého jazyka a literatury, z cizích jazyků nebo z matematiky se konají formou didaktického testu (písemný test, jednotně zadáván CENTREM pro zjišťování výsledků ve vzdělávání a je centrálně vyhodnocován).
Dále se může žák ve společné části MZ přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z následující nabídky předmětů: cizí jazyk (anglický), matematika a matematika rozšiřující.
Profilová (školní) část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si tento zvolil ve společné části MZ). Tyto zkoušky se konají formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. 

Podrobnosti najdete na stránkách školního informačního systému SOŠ BOSCO MATURITA 23/24

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
         
         
Zahradník 41-52-H/01      
         
Pořadí: Kód:   Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 82/2023   14 přijat
         
         
         
V Kroměříži 14.9.2023   Ing. Robert Babuka, MBA., ředitel školy

 

Strana 1 z 26