Back to Top

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A SEZNAMOVACÍ POBYT PRVNÍHO ROČNÍKU

Školní rok jsme ve škole zahájili 2. září 2019 slavením eucharistie, které předsedal o. Petr Bulvas.

zahajovací mše.JPG

Žáci prvních ročníků se pak ve středu 4. 9. vypravili na seznamovací pobyt do Starých Hutí ve Chřibech.

Rozmanité aktivity, výlety, hry a společně strávený čas v nepálské přírodě pomohl všem ke vzájemnému poznání.

Vrcholem byl bezesporu Mont Everest, který se podařilo zdolat všem horolezeckým výpravám.

Nejvýkonnější borci k tomu přidali ještě zdolání dalších šesti osmitisícovek.

FOTOGALERIE

12.JPG

 

 

 

Návštěva v Beskydech

Na samý závěr školního roku navštívili naši žáci revír pana Ing. Kaděrky v Biskupských lesích v Beskydech.

Pobyt byl od začátku do konce naplněný zajímavým a přínosným programem, který nám pan revírník naplánoval. Navštívili jsme oboru pro zvěř, viděli krásné, druhově pestré, víceetážové porosty, o které na svém revíru usiluje, navštívili jsme

lesní školku, viděli jsme jak se stahuje dřevo pomocí koní i práci harvestoru. Děkujeme panu Kaděrkovi za pozvání, organizaci pobytu i za sdílení zkušeností a moudré postřehy z jeho práce.

FOTOGALERIE

DSC_0020.JPG

 

 

Vytáčení medu

Spolu se závěrem školního roku zakončují činnost i zájmové kroužky, které navštěvovali žáci po celý rok. Včelařský kroužek pod vedením p. Liškové úspěšně uzavřel svoji desetiměsíční činnost vytáčením medu. Tento lahodný produkt včelí píle si členové rozdělili mezi sebou a zbyla sklenička i pro pana ředitele. FOTOGALERIE

3.JPG

Úvodní třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás tímto na úvodní třídní schůzky 1. ročníků, které se uskuteční dne 21. 6. 2019 v 15:00 v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce 1463/1 v Kroměříži.

Na programu třídních schůzek je seznámení s běžným chodem školy a Domova mládeže, informace o ubytování a stravování žáků, adaptačním kurzu 1. ročníků, nákupu učebnic a ochranných pracovních pomůcek a fungování informačního systému školy. Z těchto důvodů je Vaše účast velmi důležitá.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků školy.

Strana 21 z 26