Back to Top

Změna způsobu školní docházky

Vážení rodiče, milí žáci,

Od pondělí 7. 12. 2020 se opět mění způsob školní docházky. Z materiálu zaslaného MŠMT uvádím tyto podstatné informace:

Je povolena osobní přítomnost:

  • nadále žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
  • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě (již není stanoven maximální počet žáků/studentů ve skupině).

Nově: u ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, se přechází u prezenčního teoretického vyučování na režim rotační výuky – střídání celých tříd.

  • U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají podle stálého rozvrhu.

Z uvedeného vyplývá, že od 7. 12. 2020 již na naší škole bude probíhat výuka normálním způsobem podle rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy.

S pozdravem

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Ke stažení:

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již jistě zaznamenali z médií, došlo od neděle 22.11.2020 k zavedení opatření dle 4. stupně protiepidemického systému PES. V rámci této změny došlo k obnovení výuky, byť v omezeném rozsahu. Pro vás jsou důležité zejména následující skutečnosti:

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných
škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
• žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.

Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení
(domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:
• žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Od středy 25.11. se tedy do školy vrací všechny ročníky na odborný výcvik, 3. ročník i na teoretickou výuku. Teoretická výuka v 1. a 2. ročníku bude nadále probíhat distanční formou. Prosíme dohlédněte na pravidelnou přípravu a plnění úkolů.

Ubytování na Domově mládeže bude možné od úterý 24.11. od 17:00.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím kancelář školy tel. 731 665 703, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PDF ke stažení:
Informace k provozu škol a školských zařízení
Opatření PES pro oblast školství

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok společně zahájíme tímto programem:

8:00 – setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

9:00 – slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat do školy.

10:30 – 11:30 – třídnické hodiny, 1. ročníky prohlídka areálu a budovy školy

Třídní schůzky 3. ročníku

Vážení rodiče,
zveme Vás na úvodní třídní schůzky 3. ročníku, které se uskuteční dne 4.9.2020 v 15:30 v budově „C“ v areálu Na Lindovce.
Vaše účast je nutná!
V případě, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte nás prosím telefonicky, popř. e-mailem.
Na setkání s Vámi se těší
kolektiv pracovníků SOŠ sv. Jana Boska

Strana 18 z 25