Back to Top
SD GROUP

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 L

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL11/2022 88 přijat
2. BJL8/2022 88 přijat
3. BJL7/2022 83 přijat
4. BJL13/2022 82 přijat
5. BJL3/2022 77 přijat
6. BJL12/2022 62 přijat
7. BJL6/2022 53 přijat
 
 
Zahradnictví 41-44-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL5/2022 109 přijat
2. BJL4/2022 104 přijat
3. BJL10/2022 90 přijat
4. BJL9/2022 76 přijat
5. BJL2/2022 68 přijat
6. BJL1/2022 61 přijat

 

V Kroměříži 28.4.2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH5/2022 20 přijat
2. BJH17/2022 18 přijat
3. BJH11/2022 16 přijat
4. BJH26/2022 16 přijat
5. BJH30/2022 15 přijat
6. BJH20/2022 14 přijat
7. BJH9/2022 13 přijat
8. BJH28/2022 13 přijat
9. BJH33/2022 12 přijat
10. BJH34/2022 12 přijat
11. BJH10/2022 8 nepřijat/nedostavil se
12. BJH18/2022 4 nepřijat/nedostavil se
 
 
Zahradník 41-52-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH31/2022 20 přijat
2. BJH1/2022 18 přijat
3. BJH7/2022 18 přijat
4. BJH19/2022 18 přijat
5. BJH2/2022 16 přijat
6. BJH15/2022 15 přijat
7. BJH42/2022 14 přijat
8. BJH16/2022 14 přijat
9. BJH29/2022 6 nepřijat/nedostavil se
 
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH39/2022 14 přijat
2. BJH24/2022 13 přijat
3. BJH27/2022 13 přijat
4. BJH32/2022 12 přijat
5. BJH35/2022 12 přijat
6. BJH38/2022 10 přijat
 
 
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH4/2022 20 přijat
2. BJH14/2022 20 přijat
3. BJH25/2022 18 přijat
4. BJH21/2022 18 přijat
5. BJH13/2022 18 přijat
6. BJH12/2022 16 přijat
7. BJH23/2022 16 přijat
8. BJH36/2022 16 přijat
9. BJH37/2022 16 přijat
10. BJH6/2022 15 přijat
11. BJH41/2022 14 přijat
12. BJH22/2022 14 přijat
13. BJH8/2022 13 přijat
14. BJH40/2022 12 přijat
15. BJH43/2022 9 přijat
16. BJH3/2022 4 nepřijat/nedostavil se

 

V Kroměříži 26.4.2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:

SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž

nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 10.5.2022

Velikonoční přání

Don Bosco mladým:
"Pro vás studuji, pro vás pracuji, pro vás žiji,
pro vás jsem ochoten dát i život."

 

Velikonoční radost
ze Vzkříšeného Ježíše Krista
ať prozáří temnoty
a uschopní naše srdce,
abychom se stali darem pro druhé.

 

Přeje
SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži

 

Autorka obrázku: T. B., žákyně 2. ročníku

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: 12. - 13. 4. 2022

Přihlášky zasílejte do 1. března 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
  2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

a. Výsledek JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky – maximum 100 bodů, váha podílu JPZ je 62,5 %.

b. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51-2,00

30

2,01-2,50

20

2,51-3,00

10

nad 3,00

0

 

c. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální počet bodů podle kritérií uvedených v bodě b. a c. je 60, váha podílu je 37,5 %.

 

  1. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

 

  1. vyšší počet bodů získaných u JPZ
  2. vyšší počet bodů za průměrný prospěch
  3. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2022                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Strana 5 z 21