Back to Top
SD GROUP

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Opatření obecné povahy č.j.MSMT 43073/2020-3 v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje změnu termínu 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 5. - 6. 5. 2021

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Zároveň upozorňujeme na povinnost danou Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, která ukládá uchazečům o střední vzdělávání doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního testu (resp. jiný náhradní doklad daný tímto opatřením). Škole organizující přijímací zkoušku je dána povinnost tyto doklady vyžadovat a kontrolovat a v případě, že je uchazeč nepředloží, neumožnit mu účast na přijímací zkoušce.

 

V Kroměříži 9. 4. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Opatření obecné povahy č.j.MSMT 43073/2020-3 v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje změnu termínu 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín: 12. - 13. 5. 2021

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Zároveň upozorňujeme na povinnost danou Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, která ukládá uchazečům o střední vzdělávání doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního testu (resp. jiný náhradní doklad daný tímto opatřením). Škole organizující přijímací zkoušku je dána povinnost tyto doklady vyžadovat a kontrolovat a v případě, že je uchazeč nepředloží, neumožnit mu účast na přijímací zkoušce.

 

 

V Kroměříži 9. 4. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Mimořádné opatření MZDr ke stažení v PDF

Vyhlášení termínu závěrečných zkoušek

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhlášky č. 47/2005 Sb., Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3528/2021-1 a dodatku č.j. MSMT -3528/2021-2 v platném znění stanovuje termíny konání závěrečné zkoušky v jarním termínu školního roku 2020/21 takto: 

28. 6. 2021 - ústní zkouška 

2.–4. 8. 2021 - praktická zkouška 

Písemná zkouška se ve školním roce 2020/21 nekoná.

 

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Dokument v PDF ke stažení: Vyhlášení termínu závěrečných zkoušek 2020/2021

Strana 6 z 18