Back to Top
SD GROUP

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 13.6.2022

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 19 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 18 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 15 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51–2,00

8

2,01–2,50

6

2,51–3,00

4

3,01–3,50

2

nad 3,50

0

 a výsledek motivačního pohovoru (0–10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

  1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
  2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
  3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
  4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2022.

 

V Kroměříži 10. 5. 2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 UO

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín: 13. 6. 2022

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 23 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

  a. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály: 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51–2,00

30

2,01–2,50

20

2,51–3,00

10

nad 3,00

0

  b. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální celkový počet bodů podle kritérií uvedených v bodě a. a b. je 60.

 

3. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

  1. vyšší počet bodů za průměrný prospěch

  2. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

V Kroměříži 10. 5. 2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy 

 

Krásy jarní Flóry

A je to zase tady. Tolik vytoužený výlet do Olomouce na výstaviště Flóra se konal 21. dubna 2022. Tentokrát jsme jeli obdivovat jarní aranžmá, rozkvetlou Olomouc a davy lidí, které jsme nedokázali spočítat. Člověk měl skoro dojem, že na výstavišti Flóra se sešel celý svět.

Sraz jsme měli ráno na nádraží v Kroměříži. Ve vlaku z Hulína jsme si skoro nestačili ani sednout (nebylo tam místo) a už jsme byli v Olomouci. Z nádraží jsme vyrazili do víru města. Proplétali jsme se hlučnými uličkami, procházeli parkem, poznávali stromy a keře povídali si. Jakmile jsme uviděli jeden ze vstupů, trochu jsme se zděsili. Fronta už byla poměrně dlouhá. Stoupli jsme si tedy nakonec řady a čekali.

V areálu jsme se rozdělili na menší skupinky a šli jsme prozkoumat krásy jarní Flóry. Hlavní výstava se konala v hale A. Její téma znělo Květy světy. Mohli jsme pozorovat koloběh vývoje rostliny, ale taky jsme si prohlédli další střední školy, které měly opravdu zajímavě nachystané svoje stánky. Někteří z nás neodolali a šli se podívat na nejstarší bonsaje, které měli i 600 let. Tu podívanou bych přála každému.

Po obědě jsme se vydali zpátky domů. K dopravě na nádraží jsme tentokrát použili tramvaj, která byla úplně plná. Trochu jsme se s ostatními cestujícími mačkali. Chvílemi jsme se cítili ohrožováni větvemi zakoupených stromků, ale bez větší újmy jsme se dostali do vlaku a poté i domů.

Jarní flóru navštívilo asi 50 tisíc lidí a my jsme byli mezi nimi. Taky tam bylo použito přibližně 12 tisíc květin. Celou akci hodnotíme velmi kladně a už se těšíme na další výlet.

Patricie Kosíková

PROJEKTOVÝ DEN – SVATBA

Staré, ale osvědčené pravidlo říká, že nejlepší učitelkou pro život je praxe. Jako učitelka teorie (nejen) v předmětu Floristika si myslím, že by žáci měli propojovat teorii s praxí. Já sama jsem to ocenila v době mých studií. Tuto zkušenost chci předávat i našim studentům. Na začátku školního roku jsem při představování tematického plánu studentům říkala, že pokud se naskytne příležitost, ráda bych jim ukázala, co obnáší příprava svatby z pohledu floristy. 

Když mě začátkem února oslovila kamarádka, zda bych jí nepřipravila svatbu na 9.4., neváhala jsem. To byla ta pravá příležitost propojit teorii s praxí. Ve floristice jsme s žáky probírali teorii svatební floristiky, proto mělo tohle období ideální načasování. Žáci dostali před svatbou požadované zadání snoubenců. Jejich úkolem bylo zpracovat svou vlastní představu o této svatbě. I když jsme nakonec realizovali mou vlastní myšlenku, protože jsem s nevěstou domlouvala náležitosti svatby já, přesto mě žáci svými návrhy ohromili a ocenila jsem jejich nápady.

Z mého pohledu bylo, v tomto případě, propojení teorie s praxí, splněno na výbornou. Pevně věřím tomu, že to nebylo naposled, kdy se naskytla příležitost, zapojit studenty, aby mohli nasát veškeré informace při realizaci skutečné zakázky, nejenom svatební.

A jaké to bylo z pohledu studentů, si můžete přečíst níže.

Mgr. Zdenka Černochová, učitelka teorie

 

Svatba? Žádný problém!

My, žáci 2. ročníku oboru zahradník, jsme pomáhali ve dnech 7. - 8. dubna 2022 chystat svatbu. Zažili jsme spoustu legrace, nakupování kytek, vázání a aranžování.

Všechno to začalo ve čtvrtek po obědě, kdy nás paní učitelka Černochová naložila do auta, a vyrazili jsme do Hranic na Moravě. V Hranicích se totiž nachází Florplant. To je řetězec, kde se velkoobchodně i maloobchodně nakupují květiny. Bylo zajímavé procházet velkým skladem s pokojovými květinami, s řezanými květinami i zelení. Taková možnost se člověku nenaskytne každý den. Vybírali jsme květiny a zeleň rodu pistácie, karafiáty, tulipány, atd. Poté následovala cesta k paní učitelce domů. Cestování nebylo úplně jednoduché, protože srovnat se s květinami na zadním sedadle auta bylo složitější. Bez větších komplikací jsme však dorazili do půvabné vesničky, kde paní učitelka bydlí.

Po příjezdu jsme se najedli. Naším prvním úkolem bylo všechny květiny očistit od přebytečných listů a zastřihnout. Práce nám šla rychle od ruky. Hodně jsme si povídali, poslouchali rádio a smáli se. Paní učitelka nám ukázala, jak se dělá kytice pro nevěstu. My děvčata jsme potom zkoušely kytice pro maminky. Dále následovala příprava výzdoby do kostela, hned na to i večeře.

Ráno jsme vstali brzo, abychom stihli dodělat výzdobu. Po snídani jsme se opět naskládali do auta a přesunuli se do kostela. Kostelník už na nás čekal. Pustil nás do kostela. Paní učitelka nás vysvobodila z auta. Při odjezdu nám totiž na klín položila výzdobu, která patřila před oltář. Výzdoba kostela nám netrvala dlouho. Před obědem jsme se vrátili zpátky, dokončili korzáže a věnečky pro družičky. Po rychlém obědě jsme měli namířeno do sálu, kde nevěsta a ženich plánovali hostinu. Naším úkolem bylo nachystat květinovou výzdobu, poskládat ubrousky, přidat dřevěná srdíčka a pověsit papírové květy.

Svatba se nesla v duchu pastelových barev. Celý proces přípravy byl velmi zajímavý a přínosný. Určitě bychom do toho šli s paní učitelkou znovu. Všechno jsme řádně dokumentovali, načerpali jsme spoustu dalších nápadů a celé dva dny jsme si moc užili!

Patricie Kosíková a Terezie Bukovská

Strana 4 z 21