V neděli 2. září navečer nám přivezli rodiče své syny, aby se ubytovali a prožili první noc  v domově mládeže, který se nachází v ul. Pavláková.

Dopoledne 3. září 2018 pan ředitel Petr Šiška přivítal žáky a rodiče v prostorách školy v areálu Na Lindovce.

Otec arcibiskup Jan Graubnerem sloužil slavnostní mši svatou na počátku šk. roku v kapli Milosrdných sester sv. Kříže za účasti žáků školy, rodičů, vedení školy a provinciála salesiánů Dona Boska Petra Vaculíka.

Poté Otec arcibiskup požehnal prostory naší školy včetně kaple, aby nakonec také žehnal pokoje domova mládeže a prostory salesiánské komunity včetně kaple.

Nechyběla přitom ani Česká televize. Natočila a sestříhala zajímavou reportáž, která se večer dostala i do hlavního zpravodajství.

_MG_9720_foto_Jiří_Balát.jpg