Studenti školy mohou ve svém volném čase využívat pestrou nabídku aktivit Střediska volného času, které funguje při škole. Jsou to především zájmové kroužky, ve kterých mohou rozvíjet své dovednosti v činnostech, které je baví.

V tomto školním roce 2018/19 jsou to tyto kroužky:

Včelařství – za vedení zkušené včelařky účastníci teoreticky poznávají, jak funguje včelí společenství,  jak, kdy a co je potřeba v úle dělat v průběhu roku, aby včelstvo bylo v dobré kondici. Naučí se vyrobit si rámky a získají základní nezbytné dovednosti pro včelaření. Vše si pak prakticky vyzkouší na školním roji.

Myslivost – kroužek určený pro ty, kdo rádi pronikají do tajů života zvěře a přírody vůbec. Kroužek vede dlouholetý myslivec a milovník přírody. Během roku zájemce čeká vše, co k myslivost patří (dějiny lovectví a myslivosti, organizace a řízení myslivosti, myslivecká biologie a zoologie, péče o zvěř, její chov a ochrana, lovectví, kynologie, střelectví,…) a může posloužit jako dobrá příprava na myslivecké zkoušky.

Lezecký kroužek – účastníci jednou týdně navštěvují lezeckou stěnu a postupně se seznamuji a zdokonalují v technikách lezení na umělé cvičné stěně i na skálách.

Futsal – fotbal v tělocvičně – je určen pro ty kdo se rádi, jednou týdně, společně proběhnou a zapotí.

Posilovna – jedna z možností jak se udržovat v dobré tělesné kondici je pravidelně navštěvovat tento kroužek, kde se systematicky „maká“.

Kytara – pro ty, kdo se chtějí naučit či zlepšit ve hře na tento hudební nástroj.

Kutil – je určen všem, kdo rádi něco tvoří, vyrábí, spravují, kutí.

Modelář – lepení papírových modelů.