Učební plán

 

Název ŠVP: Zahradník

 

Kód a název oboru vzdělání: 41-52-H/01 Zahradník

 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

 

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní

 

 

Předmět:

 

Ročník

1.

2.

3.

Celkem:

Český jazyk a literatura

1,5

1,5

2

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Náboženská a etická výchova

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Biologie a ekologie

1

0

0

1

Fyzika

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Matematika

2

1

1

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

0

0

2

2

Floristika

0

1

0

1

Květinářství

1,5

1,5

0

3

Květinářství skleníkové

0

0

1,5

1,5

Ochrana rostlin

0

1

0

1

Ovocnictví

0

1,5

1,5

3

Sadovnictví

1

1,5

1,5

4

Zahradnické stroje a zařízení

1

0

0

1

Zahradnický seminář

0

0

1

1

Základy botaniky

1

0

0

1

Základy zahradnické výroby

1,5

0

0

1,5

Zelinářství

0

1,5

1,5

3

Odborný výcvik

15

17

17

49

Celkem:

33,5

33,5

35

102