Učební plán

 

Název ŠVP: Zahradnictví

 

Kód a název oboru vzdělání: 41-44-L/51 Zahradnictví

 

Dosažený stupeň vzdělání: Dvouleté nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou

 

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

 

 

Předmět:

Ročník

 

1.

2.

Celkem:

Český jazyk a literatura

3

3

6

Anglický jazyk

3

3

6

Etická výchova

1

1

2

Biologie a ekologie

2

0

2

Matematika

3

3

6

Tělesná výchova

2

2

4

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Ekonomika

1

1

2

Dendrologie

2

2

4

Floristika

2

0

2

Květinářství

2

2

4

Květinářství praktika

1

1

2

Ochrana rostlin

0

3

3

Ovocnictví

1

1

2

Sadovnictví

2

2

4

Sadovnictví praktika

1

1

2

Zahradnické stroje a zařízení

0

3

3

Základy botaniky

2

0

2

Základy geodézie

0

2

2

Základy zahradnické výroby

2

0

2

Zelinářství

1

1

2

Odborná souvislá  praxe

 

14 dní

 

Celkem:

33

33

66