Učební plán

 

Název ŠVP: Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Kód a název oboru vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Dosažený stupeň vzdělání: Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

 

 

Předmět:

Ročník

 

1.

2.

Celkem:

Český jazyk a literatura

3

3

6

Anglický jazyk

3

3

6

Etická výchova

1

1

2

Biologie a ekologie

2

0

2

Matematika

3

3

6

Tělesná výchova

2

2

4

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Ekonomika

1

1

2

Dopravní prostředky

4

6

10

Elektrotechnika a automatizace

0

2

2

Lesnické technologie

2

0

2

Opravárenské technologie

4

6

10

Strojírenská technologie

2

0

2

Technická dokumentace

2

0

2

Zemědělské technologie

2

4

6

Odborná souvislá praxe

 

14 dní

 

Celkem:

33

33

66