Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

41-52-H/01 Zahradník

       

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ30/2019

10

přijat

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF

V Kroměříži 27.8.2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy 

 


Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 27.8. 2019

Přihlášky zasílejte do 16.srpna 2019 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 27 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí ve 2 posledních ročnících hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF 

V Kroměříži 3. 6. 2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

41-52-H/01 Zahradník
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ26/2019 16 přijat
2 BJ25/2019 12 přijat
3 BJ28/2019 11 přijat
       
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ24/2019 14 přijat
       
41-51-H/01 Zemědělec-farmář
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ23/2019 14 přijat
2 BJ27/2019 11 přijat

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF

V Kroměříži 30.5.2019

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Náhradní termín 6. 5. 2019 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ04/2019

 16

přijat

2.

BJ07/2019

 -

nepřijat – nedostavil se

V Kroměříži 7.5.2019

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, náhradní termín 6. 5. 2019 v PDF

 


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 30.5. 2019

Přihlášky zasílejte do 21.května 2019 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 22 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 19 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

  

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí ve 2 posledních ročnících hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

 

 

V Kroměříži 1. 5. 2019                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF

 


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ08/2019

18

přijat

   

1.

BJ18/2019

15

přijat

2.

BJ02/2019

14

přijat

   

2.

BJ03/2019

14

přijat

3.

BJ16/2019

14

přijat

           

4.

BJ17/2019

14

přijat

           

5.

BJ10/2019

13

přijat

           

6.

BJ22/2019

12

přijat

           

7.

BJ07/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       
                   

 

 

41-52-H/01  Zahradník

     

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ06/2019

18

přijat

   

1.

BJ20/2019

18

přijat

2.

BJ21/2019

18

přijat

   

2.

BJ15/2019

15

přijat

3.

BJ19/2019

15

přijat

   

3.

BJ14/2019

14

přijat

4.

BJ05/2019

14

přijat

   

4.

BJ09/2019

13

přijat

5.

BJ13/2019

13

přijat

   

5.

BJ01/2019

11

přijat

6.

BJ04/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       

7.

BJ11/2019

  -

nepřijat - nedostavil se

       

8.

BJ12/2019

 -

nepřijat - nedostavil se

       

V Kroměříži 29.4.2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF