Back to Top
SD GROUP

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 L

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL16/2022 45 přijat
2. BJL15/2022 30 přijat

 

V Kroměříži 15. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH45/2022 8 přijat
 
Zahradník 41-52-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH47/2022 16 přijat
2. BJH46/2022 14 přijat
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH50/2022 14 přijat
2. BJH49/2022 12 přijat
 
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH51/2022 14 přijat
2. BJH48/2022 12 přijat
3. BJH44/2022 8 přijat

 

V Kroměříži 14. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:

SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž

nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 24. 6. 2022.

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 30.8.2022

Přihlášky zasílejte do 16. 8. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 18 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 16 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 12 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 28 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.

2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ).

3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51–2,00

8

2,01–2,50

6

2,51–3,00

4

3,01–3,50

2

nad 3,50

0

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.

6. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.

7. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2022.

  

V Kroměříži 6. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 30. 8. 2022

Přihlášky zasílejte do 16. 8. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

a. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51–2,00

30

2,01–2,50

20

2,51–3,00

10

nad 3,00

0

b. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální celkový počet bodů podle kritérií uvedených v bodě a. a b. je 60.

 

3. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

 

1. vyšší počet bodů za průměrný prospěch

2. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

V Kroměříži 6. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 UO

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 13.6.2022

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 19 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 18 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 15 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51–2,00

8

2,01–2,50

6

2,51–3,00

4

3,01–3,50

2

nad 3,50

0

 a výsledek motivačního pohovoru (0–10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2022.

 

V Kroměříži 10. 5. 2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 UO


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 NS

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 13. 6. 2022

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 23 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

  a. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály: 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51–2,00

30

2,01–2,50

20

2,51–3,00

10

nad 3,00

0

  b. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální celkový počet bodů podle kritérií uvedených v bodě a. a b. je 60.

 

3. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

  1. vyšší počet bodů za průměrný prospěch

  2. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

V Kroměříži 10. 5. 2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 L

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL11/2022 88 přijat
2. BJL8/2022 88 přijat
3. BJL7/2022 83 přijat
4. BJL13/2022 82 přijat
5. BJL3/2022 77 přijat
6. BJL12/2022 62 přijat
7. BJL6/2022 53 přijat
 
 
Zahradnictví 41-44-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL5/2022 109 přijat
2. BJL4/2022 104 přijat
3. BJL10/2022 90 přijat
4. BJL9/2022 76 přijat
5. BJL2/2022 68 přijat
6. BJL1/2022 61 přijat

 

V Kroměříži 28.4.2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH5/2022 20 přijat
2. BJH17/2022 18 přijat
3. BJH11/2022 16 přijat
4. BJH26/2022 16 přijat
5. BJH30/2022 15 přijat
6. BJH20/2022 14 přijat
7. BJH9/2022 13 přijat
8. BJH28/2022 13 přijat
9. BJH33/2022 12 přijat
10. BJH34/2022 12 přijat
11. BJH10/2022 8 nepřijat/nedostavil se
12. BJH18/2022 4 nepřijat/nedostavil se
 
 
Zahradník 41-52-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH31/2022 20 přijat
2. BJH1/2022 18 přijat
3. BJH7/2022 18 přijat
4. BJH19/2022 18 přijat
5. BJH2/2022 16 přijat
6. BJH15/2022 15 přijat
7. BJH42/2022 14 přijat
8. BJH16/2022 14 přijat
9. BJH29/2022 6 nepřijat/nedostavil se
 
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH39/2022 14 přijat
2. BJH24/2022 13 přijat
3. BJH27/2022 13 přijat
4. BJH32/2022 12 přijat
5. BJH35/2022 12 přijat
6. BJH38/2022 10 přijat
 
 
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH4/2022 20 přijat
2. BJH14/2022 20 přijat
3. BJH25/2022 18 přijat
4. BJH21/2022 18 přijat
5. BJH13/2022 18 přijat
6. BJH12/2022 16 přijat
7. BJH23/2022 16 přijat
8. BJH36/2022 16 přijat
9. BJH37/2022 16 přijat
10. BJH6/2022 15 přijat
11. BJH41/2022 14 přijat
12. BJH22/2022 14 přijat
13. BJH8/2022 13 přijat
14. BJH40/2022 12 přijat
15. BJH43/2022 9 přijat
16. BJH3/2022 4 nepřijat/nedostavil se

 

V Kroměříži 26.4.2022

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:

SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž

nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 10.5.2022

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – NS

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: 12. - 13. 4. 2022

Přihlášky zasílejte do 1. března 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

a. Výsledek JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky – maximum 100 bodů, váha podílu JPZ je 62,5 %.

b. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51-2,00

30

2,01-2,50

20

2,51-3,00

10

nad 3,00

0

 

c. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální počet bodů podle kritérií uvedených v bodě b. a c. je 60, váha podílu je 37,5 %.

 

 1. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

 

 1. vyšší počet bodů získaných u JPZ
 2. vyšší počet bodů za průměrný prospěch
 3. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2022                                                              

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – UO

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

 1. termín: 25. - 26. 4. 2022

Přihlášky zasílejte do 1. března 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 36 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 3 poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51–2,00

8

2,01–2,50

6

2,51–3,00

4

3,01–3,5

2

nad 3,50

0

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2022.

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2022                                                             

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – UO – ke stažení v PDF


Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL13/2021 18 přijat
2. BJL10/2021 8 nepřijat, nedostavil se k PŘ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

 

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH49/2021 18 přijat
2. BJH50/2021 14 přijat
         
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH46/2021 14 přijat
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH47/2021 8 přijat
 
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH51/2021 12 přijat

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

 

V Kroměříži 30. 8. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy 

 


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 30. 8. 2021

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 16 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 15 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 27 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

  

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.
 
V Kroměříži 1. 7. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy  

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 30. 8. 2021

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály: 

  

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Ke stažení: 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 NS

 

V Kroměříži 1. 7. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL11/2021 16 přijat
2. BJL12/2021 16 přijat
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH41/2021 14 přijat
2. BJH40/2021 12 přijat
3. BJH39/2021 6 nepřijat/nedostavil se k PŘ
     
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH45/2021 16 přijat
2. BJH36/2021 8 nepřijat/nedostavil se k PŘ
3. BJH37/2021 4 nepřijat/nedostavil se k PŘ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

 

V Kroměříži 29. 6. 2021  
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: 29. - 30. 6. 2021

Přihlášky zasílejte do 21. června 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 29 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

V Kroměříži 21. 5. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 29. - 30. 6. 2021

Přihlášky zasílejte do 21. června 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 13 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 28 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

  

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.

 

 

V Kroměříži 21. 5. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 NS

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL1/2021 20 přijat
2. BJL3/2021 18 přijat
3. BJL8/2021 18 přijat
4. BJL9/2021 16 přijat
5. BJL5/2021 16 přijat
6. BJL7/2021 15 přijat
7. BJL2/2021 14 přijat
8. BJL6/2021 12 přijat
 
Zahradnictví 41-44-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL4/2021 14 přijat

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 NS v PDF

 

V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 UO

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH14/2021 18 přijat
2. BJH22/2021 18 přijat
3. BJH8/2021 18 přijat
4. BJH33/2021 16 přijat
5. BJH28/2021 12 přijat
6. BJH4/2021 11 přijat
7. BJH23/2021 9 přijat
8. BJH16/2021 8 nepřijat/nedostavil se
9. BJH9/2021 4 nepřijat/nedostavil se
10. BJH19/2021 4 nepřijat/nedostavil se
       
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH15/2021 18 přijat
2. BJH17/2021 18 přijat
3. BJH11/2021 18 přijat
4. BJH6/2021 18 přijat
5. BJH12/2021 18 přijat
6. BJH24/2021 16 přijat
7. BJH7/2021 16 přijat
8. BJH20/2021 16 přijat
9. BJH25/2021 16 přijat
10. BJH13/2021 16 přijat
11. BJH26/2021 14 přijat
12. BJH10/2021 8 nepřijat/nedostavil se
       
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH5/2021 20 přijat
2. BJH30/2021 14 přijat
3. BJH35/2021 12 přijat
4. BJH27/2021 12 přijat
       
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH1/2021 18 přijat
2. BJH21/2021 18 přijat
3. BJH32/2021 17 přijat
4. BJH2/2021 16 přijat
5. BJH29/2021 16 přijat
6. BJH31/2021 14 přijat
7. BJH3/2021 14 přijat
8. BJH34/2021 12 přijat
9. BJH18/2021 4 nepřijat/nedostavil se

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 UO v PDF  

V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:

SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž

nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 2.6.2021

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - učební obory

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 22. - 23. 4. 2021

Přihlášky zasílejte do 1. března 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 36 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

  a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.

 

 

V Kroměříži 28. 1. 2020                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Přihláška ke vzdělání - studiu, Forma vzdělávání – denní

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - nástavbové studium

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: 14. - 15. 4. 2021

Přihlášky zasílejte do 1. března 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ředitel školy může do 8.3.2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 

V Kroměříži 28. 1. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Přihláška ke vzdělání - studiu, Nástavbové studium ve střední škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v PDF - nástavbové studium