Učební obor

Zemědělec - farmář 41-41-H/01

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a pracovní činnosti v chovech zvířat (ošetřování zvířat, krmení, péče o zdraví), dále zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů.

Budou umět provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci, řídit motorová vozidla skupin T, B a C, využívat odborného poradenství i vykonávat činnosti související s vedením domácnosti a rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu).

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec – farmář.  Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce, zeleniny a vinné révy, zpracování rostlinných a živočišných produktů a při opravárenských činnostech.

Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

 

UČEBNÍ PLÁN OBORU