Dvouleté nástavbové studium

Zahradnictví 41-44-L/51

Studium připravuje žáky na pozice pracovníků ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Mohou pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, floristika a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby.   

Absolvent se tedy konkrétně uplatní například jako technik v zahradnictví, agronom, podnikatel, obchodník nebo jako úředník v oblasti státní správy.  

Studium je určeno absolventům zahradnických oborů (§83, odst.1 školského zákona), zejména:  

41-51-H/02 Včelař  

41-52-H/01 Zahradník  

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a absolvují motivační pohovor.

 

UČEBNÍ PLÁN OBORU