Učební obor

Opravář lesnických strojů 41-56-H/02

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, používat vhodné technologické postupy výroby a oprav a vhodné technologické vybavení.

Naučí se obsluhovat, seřizovat a provádět běžnou údržbu a opravy výrobních strojů a lesnických mechanizačních prostředků v souladu se zásadami bezpečnosti práce a diagnostikovat poruchy a závady zařízení s využitím dostupných diagnostických zařízení.

Žáci jsou připraveni ke složení zkoušky z minimálně dvou kurzů svařování.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B, C, T.

Absolventi se uplatní zejména v oblasti lesnického opravárenství a servisních služeb jako opraváři lesnických strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost lesnické techniky a motorových vozidel, zejména traktorů, pomocí diagnostických zařízení, takže se uplatní i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

 

UČEBNÍ PLÁN OBORU