Dvouleté nástavbové studium

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-45-L/51

Studium připravuje žáky na práci v mechanizovaných provozech zemědělské nebo lesní prvovýroby při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, lesní hospodářství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. 

Absolvent se tedy konkrétně uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí nebo technik v opravnách a servisech, prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel. 

 

Studium je určeno absolventům lesnických a zemědělských oborů:  

41-52-H/01 Zahradník 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 

41-56-H/01 Opravář lesnických strojů 

41-57-H/01 Zpracovatel dřeva 

 

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a absolvují motivační pohovor. 

 

UČEBNÍ PLÁN OBORU