Náhradní termín 6. 5. 2019

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ04/2019

 16

přijat

2.

BJ07/2019

 -

nepřijat – nedostavil se

V Kroměříži 7.5.2019

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, náhradní termín 6. 5. 2019 v PDF