41-56-H/01 Lesní mechanizátor

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ08/2019

18

přijat

   

1.

BJ18/2019

15

přijat

2.

BJ02/2019

14

přijat

   

2.

BJ03/2019

14

přijat

3.

BJ16/2019

14

přijat

           

4.

BJ17/2019

14

přijat

           

5.

BJ10/2019

13

přijat

           

6.

BJ22/2019

12

přijat

           

7.

BJ07/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       
                   

 

 

41-52-H/01  Zahradník

     

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ06/2019

18

přijat

   

1.

BJ20/2019

18

přijat

2.

BJ21/2019

18

přijat

   

2.

BJ15/2019

15

přijat

3.

BJ19/2019

15

přijat

   

3.

BJ14/2019

14

přijat

4.

BJ05/2019

14

přijat

   

4.

BJ09/2019

13

přijat

5.

BJ13/2019

13

přijat

   

5.

BJ01/2019

11

přijat

6.

BJ04/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       

7.

BJ11/2019

  -

nepřijat - nedostavil se

       

8.

BJ12/2019

 -

nepřijat - nedostavil se

       

V Kroměříži 29.4.2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy