Naše škola má republikovou mimořádnost: o studenty ubytované na DM se starají salesiáni. Kdo jsou? Salesiáni Dona Boska jsou římskokatolickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Salesiáni bydlí na patře s ubytovanými studenty. Jejich výchova je založena na Preventivním systému, který má tři opěrné body: laskavost, rozum a náboženství. Je to umění „získat srdce“, neznamená to ale „kupovat si někoho“. Jde o lásku, která přijímá druhého takového jaký je, ale také vyžaduje, dává cíle – vede k ideálu. Vede ke Kristu, proto je nezbytným předpokladem formace svědomí.

Don Bosko chtěl, abychom se snažili ke každému mladému člověku přistupovat s laskavostí. Ona otevírá srdce a pomáhá budovat důvěru. Důraz kladl také na umění vysvětlovat.  Nechtějme, aby mladí lidé dělali věci automaticky nebo ještě hůř kvůli nám. Motivujme je, vysvětlujme jim důvody.

Další důležitý prvek ve výchově je asistence. Vychovatel je aktivně přítomný při tom, co mladí dělají, podílí se na vytváření rodinného prostředí. Má účast na životě mladých lidí, zajímá se o to, čím žijí.