6.00 hod. – konec nočního klidu

6.00 – 7.30 hod. – ranní hygiena, úklid pokojů

6.00 – 7.45 hod. – výdej snídaně

7.00 – 15.35 hod. – výuka

12.00 – 14.00 hod. – oběd

do 18.00 hod. – osobní volno

17.00 – 18.45 hod. – večeře

19.00 – 20.30 hod. – období klidu a tolerance (studijní klid)

21.00 – 21.30 hod. – příprava na večerku, osobní hygiena

21.30 hod. – večerka                      

od 22.00 hod. – noční klid