Vážení rodiče, milí žáci,

Od pondělí 7. 12. 2020 se opět mění způsob školní docházky. Z materiálu zaslaného MŠMT uvádím tyto podstatné informace:

Je povolena osobní přítomnost:

  • nadále žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
  • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě (již není stanoven maximální počet žáků/studentů ve skupině).

Nově: u ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, se přechází u prezenčního teoretického vyučování na režim rotační výuky – střídání celých tříd.

  • U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u těch tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají podle stálého rozvrhu.

Z uvedeného vyplývá, že od 7. 12. 2020 již na naší škole bude probíhat výuka normálním způsobem podle rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy.

S pozdravem

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Ke stažení: