Od září používáme pro dopravu žáků na praxe nový školní devítimístný automobil, který jsme dostali od Arcibiskupství olomouckého.

Děkujeme.