Přicházející Vánoce jsme si na internátu připomněli jak společnou slavnostní večeří se všemi ubytovanými,

tak malou vánoční besídkou v naší skupině. Dostali jsme trička s logem školy, šipky a hrazdu na posilování.

5 6 3