Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
         
         
Zahradník 41-52-H/01      
         
Pořadí: Kód:   Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 82/2023   14 přijat
         
         
         
V Kroměříži 14.9.2023   Ing. Robert Babuka, MBA., ředitel školy