Zahradník 41-52-H/01

Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJH52/2022  14 přijat
2 BJH53/2022   8 nepřijat/nedostavil se

 

V Kroměříži 30.8.2022                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy