Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51

Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJL17/2022 30 přijat

 

V Kroměříži 30.8.2022                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy