Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok společně zahájíme tímto programem:

 

1. září 2022

8:00 – setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

9:00 – slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat s třídními učiteli do školy.

10:00 – 11:00 – třídnické hodiny

 

2. září 2022

8:00 – 10:00 - třídnické hodiny v budově školy

11:00 – 11:30 - školení BOZP a PO s vedoucími OV v budově školy  

 

S pozdravem

Ing. Olga Krčmová, zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování