Back to Top

Návštěva v Beskydech

Na samý závěr školního roku navštívili naši žáci revír pana Ing. Kaděrky v Biskupských lesích v Beskydech.

Pobyt byl od začátku do konce naplněný zajímavým a přínosným programem, který nám pan revírník naplánoval. Navštívili jsme oboru pro zvěř, viděli krásné, druhově pestré, víceetážové porosty, o které na svém revíru usiluje, navštívili jsme

lesní školku, viděli jsme jak se stahuje dřevo pomocí koní i práci harvestoru. Děkujeme panu Kaděrkovi za pozvání, organizaci pobytu i za sdílení zkušeností a moudré postřehy z jeho práce.

FOTOGALERIE

DSC_0020.JPG

 

 

Vytáčení medu

Spolu se závěrem školního roku zakončují činnost i zájmové kroužky, které navštěvovali žáci po celý rok. Včelařský kroužek pod vedením p. Liškové úspěšně uzavřel svoji desetiměsíční činnost vytáčením medu. Tento lahodný produkt včelí píle si členové rozdělili mezi sebou a zbyla sklenička i pro pana ředitele. FOTOGALERIE

3.JPG

Úvodní třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás tímto na úvodní třídní schůzky 1. ročníků, které se uskuteční dne 21. 6. 2019 v 15:00 v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce 1463/1 v Kroměříži.

Na programu třídních schůzek je seznámení s běžným chodem školy a Domova mládeže, informace o ubytování a stravování žáků, adaptačním kurzu 1. ročníků, nákupu učebnic a ochranných pracovních pomůcek a fungování informačního systému školy. Z těchto důvodů je Vaše účast velmi důležitá.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků školy.

Návštěva pily Javořice

21. května 2019 navštívili lesní mechanizátoři pod vedením paní Liškové jednu z největších pil ve střední Evropě Javořice, která se nachází v obci Ptenský Dvorek. Spolu s odborným komentářem na vlastní oči viděli co se děje se smrkovou a jedlovou kulatinou od příjezdu až po expedici ze závodu. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve výrobně voskových mezistěn pro včely v obci Strážisko.

04.JPG

Strana 2 z 7