Back to Top
SD GROUP

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce1463/1, 767 01 Kroměříž,v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 27. - 28. 8. 2020

Přihlášky zasílejte do 14.srpna 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 19 uchazečů

41-51-H/01Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 33 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

  1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít nakterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v PDF

 

 

V Kroměříži 20. 7. 2020                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

 

41-52-H/01 Zahradník

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ32/2020

18

přijat

   

1.

BJ28/2020

12

přijat

 

 

 

 

   

2.

BJ29/2020

12

přijat

 

 

 

 

   

3.

BJ30/2020

   10

přijat

                   

 

 

 

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

 

 

 

 

 

 

       
         

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

 

 

 

 

 

1.

BJ33/2020

18

přijat

 

 

 

 

 

 

2.

BJ34/2020

12

přijat

 

 

 

 

 

 

3.

BJ31/2020

10

přijat

V Kroměříži 17.7.2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Strana 1 z 8