IMG_20210609_183802.jpg IMG_20210609_093323.jpg

Čtyři studenti 2. ročníku zahradnického oboru se 8. 6. 2021, pod odborným dohledem paní Ing. Lenky Krůpové, vedoucí zahradnice Podzámecké zahrady v Kroměříži, vypravili na realizaci sadovnického projektu do Vápenné v Jeseníkách. Tento projekt vzniká v objektu Pily a Polesí Vápenná, který má pod správou Arcibiskupství olomoucké a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. V prostoru pily bylo zapotřebí provést rekultivaci ploch, které byly narušeny stavební činností. Následně se na části z těchto ploch provedl hydroosev, což je zapravení travního osiva ve směsi s vodou, organickou hmotou, umělým hnojivem spolu se zapravením protierozních přísad na danou plochu. V částech okolo plotu byla, již dříve, provedena výsadba listnatých dřevin a keřů.  V následujících etapách bude probíhat mulčování osázených ploch a ošetření vznikajícího ovocného sadu. Naše škola se díky spolupráci s Podzámeckou zahradou spolupodílí na realizaci a naši studenti se v rámci své praxe seznamují s náročnou prací, kterou realizace obnáší. Součástí praxe byla i rozprava nad projektovou dokumentací. Věříme, že pro žáky byl tento výjezd bohatou zkušeností a odvezli si z Vápenné nemalé zážitky. 

Mgr. Zdenka Černochová