Back to Top
SD GROUP

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – UO

Zahradník 41-52-H/01

Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJH52/2022  14 přijat
2 BJH53/2022   8 nepřijat/nedostavil se

 

V Kroměříži 30.8.2022                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – NS

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51

Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJL17/2022 30 přijat

 

V Kroměříži 30.8.2022                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Zahájení školního roku 2022 / 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok společně zahájíme tímto programem:

 

1. září 2022

8:00 – setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

9:00 – slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat s třídními učiteli do školy.

10:00 – 11:00 – třídnické hodiny

 

2. září 2022

8:00 – 10:00 - třídnické hodiny v budově školy

11:00 – 11:30 - školení BOZP a PO s vedoucími OV v budově školy  

 

S pozdravem

Ing. Olga Krčmová, zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Čerpání dovolené kancelář školy

Vážení rodiče, milí žáci a uchazeči o studium,
přejeme Vám všem krásné prázdniny a upozorňujeme, že ve dnech 1. 7. 2022 - 10. 7. 2022 bude z důvodu čerpání dovolené kancelář školy uzavřena a s výjimkou předem dohodnutých schůzek nebude přítomen ani ředitel školy.

Strana 1 z 21