Back to Top
SD GROUP

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 16. - 17. 7. 2020

Přihlášky zasílejte do 30.června 2020 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 14 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály: 

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

  1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

 

V Kroměříži 1. 6. 2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ01/2020

20

přijat

   

1.

BJ10/2020

18

přijat

2.

BJ22/2020

18

přijat

   

2.

BJ07/2020

18

přijat

3.

BJ05/2020

18

přijat

   

3.

BJ25/2020

16

přijat

4.

BJ19/2020

16

přijat

   

4.

BJ03/2020

14

přijat

5.

BJ09/2020

16

přijat

   

5.

BJ14/2020

14

přijat

6.

BJ11/2020

14

přijat

   

6.

BJ21/2020

14

přijat

7.

BJ13/2020

14

přijat

7.

BJ18/2020

2

přijat

8.

BJ08/2020

14

přijat

           

9.

BJ26/2020

14

přijat

 

 

 

 

 

 

10.              BJ27/2020              14            

přijat

 

 

 

 

 

41-52-H/01 Zahradník

     

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ16/2020

18

přijat

   

1.

BJ04/2020

18

přijat

2.

BJ20/2020

16

přijat

   

2.

BJ12/2020

14

přijat

3.

BJ02/2020

16

přijat

   

3.

BJ15/2020

14

přijat

4.

BJ17/2020

16

přijat

   

 

 

 

 

5.

BJ06/2020

14

přijat

   

 

 

 

 

6.

BJ23/2020

14

přijat

       

7.

BJ24/2020

8

přijat

       

 

 

 

 

       

V Kroměříži 27.4.2020

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Strana 1 z 8